De wetenschappers in de groep van Gadi Rothenberg (UvA) werken op het gebied van Catalyst Discovery: Het ontdekken van nieuwe katalysatoren voor homogene en heterogene systemen. Om een beeld te krijgen van een aantal interessante research highlights, zie hier:

 
De groep van K. Lammertsma (VU) ontwierp een nieuwe scorpionaat, een P-houdend “tripodal” ligand met drie 1,2,3-triazoolringen. Het betreffende ligand kon op eenvoudige wijze met een click reactie uit fenylazide en tris(ethynyl)fosfine oxide worden bereid. Complexering met overgangsmetalen vindt plaats op het fosfor apex vlak, de drie triazoolringen, en zelfs aan beide zijden, indien twee metalen gebruikt worden (figuur 1).


Figuur 1
De Amsterdamse Biomoleculaire Synthese groep werkt reeds meerdere decennia aan omzettingen via heteroatoom-gestabiliseerde kationen die gegenereerd zijn met zure katalysatoren. De producten van deze reacties vinden vooral toepassingen in het farmacochemische onderzoek. Recent hebben verschillende groepen laten zien dat chirale organische zuren in staat zijn enantioselectieve omzettingen te geven (Figuur 3). Het is Wanner, van der Haas, de Cuba, van Maarseveen en Hiemstra gelukt om met een geschikte bisnaftol-afgeleide fosforzuur katalysator enantioselectieve Pictet-Spengler condensaties te bewerkstelligen met enantiomere overmaten tot 88% (Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 7485).

Figuur 2
De groep van Elsevier werkt aan nieuwe, selectieve Pd katalysatoren van het type [Pd0(NHC)(alkeen)(solvent)] voor de selectieve reductie van alkynen tot cis alkenen. In plaats van waterstof wordt mierenzuur/triethylamine voor de reductie gebruikt (Figuur 6). De reductie vindt onder milde omstandigheden plaats en verloopt met hoge selectiviteit (Angew.Chemie in press).

Figuur 3