In de groep Arends/Hanefeld in Delft is in samenwerking met Minnaard (Groningen) de enzym gekatalyseerde hydrolyse van esters van tertiaire alkoholen gelukt. Tot voor kort werd algemeen verondersteld dat enzymen esters van tertiaire alkoholen niet kunnen hydrolyseren. Zowel R als S selectieve enzymen zijn gevonden (Figuur 1, Adv. Synth. Catal., 2007, 349, 1341-1344).

Figuur 1

De groep van Moulijn/Kapteijn/Jansen in Delft heeft aan de opslag van waterstof in microporeuse kristallijn silica gewerkt (Figuur 2, Chem. Eur. J., 2007, 46, 3590-3595). Hierdoor wordt een volledig nieuwe manier van waterstofopslag mogelijk. Tot vandaag is dat het probleem dat de introductie van waterstof als energiedrager belemmert.

Figuur 2