De groep Nolte in Nijmegen gebruikt “single-molecule”-technieken om informatie te verkrijgen over de katalytische activiteit van moleculen (inclusief biomoleculen) en supramoleculaire systemen op het niveau van één enkel molecuul. Met behulp van STM is in “real time” de oxidatie van een alkeen met moleculaire zuurstof gekatalyseerd door één enkel mangaanporfyrine gevolgd Figuur 1 (Nature Nanotechnology, 2007, 2, 285-289). De groep heeft verder één enkel enzym (horseradish peroxidase) opgesloten in de holle ruimte van een virus en het katalytisch gedrag gevolgd als functie van de pH. Opmerkelijk is dat het enzym maar een deel van de tijd actief is, m.a.w. het staat aan of uit. Het virusdeeltje blijkt als nano-reactievaatje te fungeren en de invoer en uitvoer van substraat- en productmoleculen kan geregeld worden door middel van de pH (Nature Nanotechnology, 2007, 2, 635-639).

Figuur 1: Oxidatie van een alkeen door een mangaanporfyrinekatalysator gevolgd met behulp van STM.