De groep van Lefferts in Twente heeft laten zien dat het mogelijk is om met FT-IR spectroscopie informatie te verkrijgen over geadsorbeerde species op disperse gedragen edelmetaal katalysatoren in waterig milieu. De groep heeft dit bereikt door een dun laagje (3 micron) katalysatorpoeder te immobiliseren op een ATR (Attenuated Total Reflection) kristal en daar vervolgens een micro-reactor om heen te bouwen. Met deze opstelling is het mogelijk gebleken geadsorbeerd CO “onder water” waar te nemen en de oxidatie van CO met opgelost zuurstof te volgen. De resultaten laten zien dat zowel de CO vibratie van geadsorbeerd CO als de reactiviteit met O2, aq sterk varieert zowel met aanwezigheid of afwezigheid van water, als met de zuurgraad van de waterige fase (Figuur 1, J. Catal., 2007, 246, 66-73).

Figuur 1